woensdag 11 december 2013

Leestips

Informatiebeveiliging is een hot topic aan het worden, niet alleen in Nederland. Zo is er een handleiding van de Australische regering met betrekking tot informatiebeveiliging, die dit jaar ingaat: http://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-resources/privacy-guides/guide-to-information-security. Gelukkig is de handleiding voorzien van een samenvatting.

Verder kwamen we een aardig filmpje tegen waarin de gevaren worden aangegeven die voor bedrijven kleven aan email, Facebook en Twittergebruik. Er blijkt nog veel te verbeteren in het document management... http://www.proofpoint.com/id/outbound/index.php. Neem even de tijd om het filmpje te bekijken.

Stof voor discussie uit een boek dat binnenkort uitkomt: "De ervaringen van de afgelopen jaren leren dat de keuze voor een ECM-systeem geen garantie voor succes is, dat de implementatie tijdrovend en geldverslindend kan zijn en zorgvuldig moet worden begeleid. Daarbij staan organisaties vaak machteloos tegenover de leverancier, waar na verkoop van het systeem vaak andere wetten gaan gelden, die leiden tot hoge kosten en de prijs/prestatieverhouding onder druk zetten. Uit een recente internationale studie blijkt dat 58% van de organisaties die een ECM-product kiezen, de ambitie hebben om een organisatiebreed informatie- en archiveringssysteem te implementeren. Slechts 9 % slaagt er in om dit te realiseren. In alle andere gevallen blijken de essentiële documenten nog steeds in lokale of persoonlijke systemen te worden opgeslagen, wat de organisatie geen stap verder brengt op het vlak van goede dossiervorming of risicobeheersing.
In de praktijk zien we dat organisaties met een EMC-pakket regelmatig van leverancier veranderen omdat het vorige product niet voldoet en onvoldoende aan de behoeften beantwoordt, met de nodige hoge kosten van switching en het risico op verlies aan informatie. Slechts in een beperkt aantal gevallen slaagt men erin om na een ECM-implementatietraject de gedeelde netwerkschijven volledig af te bouwen. Hierdoor wordt niet de beoogde efficiencyverbetering bereikt: men heeft dan echter wel al grote kosten gemaakt."
http://www.aiim.org/pdfdocuments/IW_RM-StratChanges_2011.pdf
« collapse. Opmerkelijk is ook de beweging die in Vlaanderen in gang is gezet. Hier is een model-lastenboek opgesteld (een modelbestek)  voor een archiefbeheersysteem omdat men vindt dat er geen oplossingen op de markt zijn die voldoen. Een e-depot maakt hier geen onderdeel van uit. http://www.vvbad.be/bericht/modellastboek-voor-nieuw-archiefbeheersysteem. De reden zal vermoedelijk zijn dat in Vlaanderen een gezamenlijk e-depot wordt gebouwd, waarin 11 miljoen euro wordt geinvesteerd.  Ook in Nederland wordt gedacht aan digitale duurzaamheid, om bondig een beeld te geven van de noodzaak tot actie heeft Archief 2020 een korte film gemaakt. In die film legt men aan bestuurders en overheidsmanagers uit waarom een nieuwe blik op archiveren noodzakelijk is. Via onderstaande link kan je de film bekijken: https://www.yammer.com/vhic.nl/#/Threads/index?type=following

Het boek Easycratie van Martij Aslander en Erwin Witteveen is nog steeds gratis te downloaden van het web en is echt een aanrader. Ik las onlangs ook het boek Ga kathedralen bouwen (waarin o.a. te vinden was dat men de Domkerk van Utrecht weer wil herbouwen. Hierin ook: we moeten niet meer streven naar dingen die af zijn, maar gewoon aan het werk gaan. Natuurlijk wel met een globaal grondplan, maar met de mogelijkheid om steeds bij te sturen. Waarover later meer. De link: http://lifehacking.nl/persoonlijke-ontwikkeling/boekbespreking-easycratie-van-martijn-aslander-en-erwin-witteveen/ , op die pagina vind je ook een download. Moet je trouwens een digitaal depot auditen? Lees dan dit:  http://public.ccsds.org/publications/archive/652x0m1.pdf . Zou je op een feestje kunnen uitleggen wat een e-depot is? Niet iedereen lukt het, zie http://www.geldersarchief.nl/weblog/2013/zou-je-op-een-feestje-kunnen-uitleggen-wat-een-edepot-is#! 
En denk je eraan om digitaal te gaan (of te kijken of je op de goede weg zit): deze brochure van het Nationaal Archief van België is echt de moeite waard om kennis van te nemen. Het geeft een stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Volg de link: http://extranet.arch.be/arch/brochures/we_gaan_digitaal.pdf .
Die digitale informatie kun je eeuwig bewaren overigens: Universiteit Twente ontwikkelt een opslagmedium dat een miljard jaar meekan http://radio.omroep.nl/f/161783/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten