woensdag 30 november 2016

Zonder informatie valt alles stilHelaas weten nog te weinig mensen dat informatie de belangrijkste resource is in je organisatie. Zonder communicatie, zonder informatievoorziening, informatieverzameling, informatieverwerking, valt een organisatie stil. Mensen kun je vervangen door machines, maar informatie kun je niet vervangen door mensen of machines. Wel kunnen machines informatie verwerken, kunnen machines met machines communiceren en zal dit in de toekomst steeds vaker gebeuren. The internet of things, het internet van talloze chips die met elkaar communiceren, die geïnterpreteerd kunnen worden en die een bepaalde toestand kunnen signaleren waardoor op een hoger niveau weer interpretatie mogelijk is van die toestanden maakt, mede met het gebruik van big data, talloze nieuwe toepassingen mogelijk waarvan we nu nog geen weet hebben hoe die eruit zullen zien en of ze ons welzijn of horror zullen opleveren.

Zonder de juiste informatie valt alles stil, weten mensen en machines niet meer wat ze moeten doen of hoe ze het precies moeten doen, kunnen geen besluiten worden genomen, kunnen de machines/computers/robots niet werken, want die moeten met informatie aangestuurd of bijgestuurd worden.

De gevolgen van informatie zijn grillig. Privacy is in het geding, en al denken we dat we niets te verbergen hebben: dit is wel degelijk het geval. Argeloos geven we allerlei informatie over onszelf bloot en als we het niet doen, staan we buitenspel en kunnen we niet meedoen in het grote Verslavingsspel dat internet heet. Kijk om je heen op een perron, in een bus of trein,  in het park of aan het strand en verwonder jezelf over al die mensen die in zichzelf gekeerd aan het communiceren zijn via telefoon of tablet. Een groot deel van de dag verloopt, kijkend naar het beeldscherm en zou de stroom uitvallen, dan valt onze werkwereld stil. Consumenten en burgers zijn mondiger en beter geïnformeerd doordat ze toegang hebben tot informatie (al dan niet betrouwbare bronnen en kanalen). Verkeerde informatie, slim gecommuniceerd, kan een land, een hele wereld in paniek brengen en enorme economische, materiële en immateriële schade veroorzaken. Mededelingen op sociale media kunnen mensen tot een wrak maken of tot een ster.

Goede raad is duur. Goede informatie is goud waard. De juiste voorkennis is cruciaal. Het kunnen extrapoleren van gegevens uit het verleden naar de toekomst kan organisaties helpen in hun planningen, hun begrotingen en targetstelling.

Daarvoor moet je wel je informatie op orde hebben. Dat wordt verwacht door degene die de gegevens gebruikt: dat ze kloppen. 
Helaas is dit niet in alle gevallen zo en is informatie regelmatig niet tijdig te leveren aan de juiste persoon of groep personen, in een gepaste vorm, op een efficiënte wijze en in een optimale samenstelling. Terecht is de vraag of dit ooit zo is geweest en of je, bij het nemen van besluiten, er niet van moet uitgaan dat je niet anders kunt dan op basis van onvolledige informatie beslissingen nemen.
En zo blijft besluitvorming dan toch een zaak van intuïtie. Dat zegt eigenlijk de Black Swantheorie ontwikkeld door Nassim Nicholas Taleb. De zwarte zwaan staat in de economische wetenschap voor het opduiken van een onverwachte gebeurtenis die niemand van tevoren heeft zien aankomen of voorspeld. Er kan een vulkaan op IJsland ontploffen, of een groep ideologen kan een nieuwe staat proclameren. Een dergelijke gebeurtenis ontwricht alle bestaande economische modellen en kan zeer schadelijk voor de welvaart zijn. De paradox is dat in de economische wetenschap het vroegtijdig opsporen van zwarte zwanen als het summum van risicobeheersing wordt gezien. Taleb zegt dat je dit niet moet proberen: het lukt je toch niet. Juist omdat ze niet te voorspellen zijn.

Al kunnen we natuurlijk, door de randvoorwaarden goed in te vullen, al wel een heel eind komen. We kunnen rechten en verplichtingen zorgvuldig vastleggen, aan contractenbeheer doen, de regels van bewaring en vernietiging goed toepassen aan de hand van selectielijsten. We zorgen voor het beschermen/beveiligen van informatie (privacy, bedrijfsgevoelige informatie, waardevolle informatie, voor authenticatie/classificatie (niet in de zin van ordening maar van risico classificatie)- wie heeft toegang tot welke informatie, het voorkomen van cyber criminaliteit). 

Laten we grondig nadenken over de keerzijde. We kennen de paradijselijke mogelijkheden die informatie biedt, maar weten nog maar bitter weinig af van de negatieve aspecten zoals hacking, informatiegijzeling, identiteitsfraude, datalekken. Want als wij data slim kunnen behandelen, dan kunnen criminelen het ook. En die houden we het liefst buiten de deur…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten